یاجوج و ماجوج

درباره یأجوج و مأجوج مانند برخی از داستانهای دیگر در قرآن کریم، نهایت اختصار . از کانال کتاب الله و عترتی شبکه جهانی ولایت

2023-02-01
    اسس الرياض
  1. 1
  2. کلیپ یاجوج و ماجوج
  3. از کانال آلپاری فارسی